Dislcaimer

DISCLAIMER

 

 

Deze website www.marketingyou.nl (de “Website”) is eigendom van MarketingYou (hierna te noemen “MarketingYou”), een onderneming met adres Waterlelielaan 23 Rijnsaterwoude. MarketingYou is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 24373471

 

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

 

MarketingYou behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

MarketingYou besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is MarketingYou niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en MarketingYou.

 

Aansprakelijkheid

 

MarketingYou is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en MarketingYou tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

 

MarketingYou is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en MarketingYou is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is MarketingYou niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

 

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. MarketingYou aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

 

Intellectueel Eigendom

 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij MarketingYou. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MarketingYou is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met MarketingYou via info@marketingyou.nl.